HOME  >  最新消息
 
     
>2011/2/25
強力徵求經銷商01
     

天下無難事 只要有心人

誠徵銷售高手 

無業績壓力  無時間限制

有賺錢空間 有自由時間 

不分男女 不分年紀

歡迎想自我挑戰高手

     
     
   
 

精冠義油品股份有限公司   JING GUAN YI OIL QUALITY CO., LTD.
金輝礦油行  CHIN HWEI MINERAL OIL COMPANY
金振輝油品化學有限公司   CHIN CHEN HUI PETROCHEMICAL CO.,LTD

地址:台中市清水區高美路163-1號 , TEL:(04)2627-2998 , 行動電話:0932-676488 , FAX:(04)2627-2018