HOME  >  最新消息
 
     
>2015/03/20
DRAGON ENERGY 9000SN 油品經由美國原油協會API認證 上市熱賣中
>2011/2/25
代表油品符合「國際潤滑油標準化認證委員」(ILSAC)的標準。...
>2011/2/25
有保障的生技產品 有口碑的潤滑油品 不怕你尋價
>2011/2/25
美國原油協會 API 9000SM 團購優惠方案
>2011/2/25
徵求銷售伙伴 沒有業績壓力
   
 

精冠義油品股份有限公司   JING GUAN YI OIL QUALITY CO., LTD.
金輝礦油行  CHIN HWEI MINERAL OIL COMPANY
金振輝油品化學有限公司   CHIN CHEN HUI PETROCHEMICAL CO.,LTD

地址:台中市清水區高美路163-1號 , TEL:(04)2627-2998 , 行動電話:0932-676488 , FAX:(04)2627-2018