HOME  >  最新消息
 
     
>2011/2/25
Dragon-energy 9000SM 優惠方案
     

                     **團購以箱為單位 不拆瓶零賣

 

                   9000SM             一般市價 $5520 瓶460

                                              優惠價       $3900    瓶325

                  Dragon-Enengy

                   API  9000SM       特優惠價   $3300  瓶275

                   歡迎團購  詢價  

     
     
   
 

精冠義油品股份有限公司   JING GUAN YI OIL QUALITY CO., LTD.
金輝礦油行  CHIN HWEI MINERAL OIL COMPANY
金振輝油品化學有限公司   CHIN CHEN HUI PETROCHEMICAL CO.,LTD

地址:台中市清水區高美路163-1號 , TEL:(04)2627-2998 , 行動電話:0932-676488 , FAX:(04)2627-2018