HOME  >  最新消息
 
     
>2011/2/25
中油任何產品歡迎詢問
     

台灣中油有一批專業生技團隊  認真且用心  造福消費者的需求  最有品質保障的產品 你還等什麼呢?

     
     
   
 

精冠義油品股份有限公司   JING GUAN YI OIL QUALITY CO., LTD.
金輝礦油行  CHIN HWEI MINERAL OIL COMPANY
金振輝油品化學有限公司   CHIN CHEN HUI PETROCHEMICAL CO.,LTD

地址:台中市清水區高美路163-1號 , TEL:(04)2627-2998 , 行動電話:0932-676488 , FAX:(04)2627-2018